Kulutus siirtyi kivijalkaliikkeistä verkkokauppaan.

Kuluttajien katseet siirtyivät hetkellisesti verkkoon ja kotimaahan – ”Ihmiset pyrkivät palaamaan normaaliin”

Korona-aikana muun muassa mökki- ja verkkokaupan suosio on noussut kasvuun. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko uusien kulutustottumusten olevan kovin pysyviä.

Koronavirus on jättänyt jälkensä suomalaisten kulutustottumuksiin. Huhti-kesäkuun aikana suomalaisissa kotitalouksissa jäi säästöön lähes kymmenen prosenttia enemmän rahaa kuin aiempina kuukausina, kertoo Tilastokeskus. Vaikka kotitalouksien käytettävissä olevat tulot pienenivät, ihmisille kertyi enemmän säästöä äkillisesti vähentyneen kulutuksen takia.

Poikkeustilanne ajoi ihmiset uusien kuluttamisen tapojen pariin. Kulutustutkija ja kotitaloustieteen professori Minna Aution mukaan kaikki kotiin liittyvä kulutus kasvoi ja vastaavasti kodin ulkopuoliset kulutuskohteet, kuten vaatteet tai elokuvissa käyminen, supistuivat.

Kuluttajat siirtyivät verkkoon

Korona-ajan kulutus näyttäisi keskittyneen vahvasti verkkoon. Vilkas Groupin raportin mukaan maaliskuussa 2020 verkkokaupan myynnissä tapahtui 60 prosenttiyksikön kasvu. Myös kotimainen verkkokauppa on menestynyt paremmin. Autio uskoo verkkokaupan kasvun vahvistuvan ihmisten oppiessa käyttämään kyseistä palvelumuotoa.

Kaiken helpoiten muuttuvat sellaiset kulutuskohteet, jotka ovat siirrettävissä verkkovälitteisiksi. Autio muistuttaa, ettei esimerkiksi terveyspalveluja voida kuitenkaan siirtää kokonaan verkkoon.

Uusien tapojen vakiintuminen jää nähtäväksi

Ulkomaan matkailun pysähtyessä katseet suuntautuivat kotimaahan ja muun muassa kesämökkimarkkinat kiihtyivät. Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintarekisterin mukaan kesämökkien kauppamäärät nousivat tammi-toukokuun aikana 17 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna.

Taloustieteilijä ja Kuluttajatutkimuskeskuksen professori Mika Pantzar toteaa turismissa säästyneen rahan purkautumisen olevan kriittinen kysymys. Vielä jää nähtäväksi, pysyvätkö uudet kulutustottumukset vai jatkuuko esimerkiksi matkustaminen kuten aiemmin.

Myös Autio kokee matkustamisen muutokset mielenkiintoiseksi kysymykseksi. Ellei merkittävää arvomuutosta tapahdu, matkailu palaa ennalleen koronapandemian loputtua.

Vaikka ulkomaan matkailu on ekologisesti kestämätöntä, ihmisten kaukokaipuu tuntuu olevan vahvaa.

Minna Autio

Molempien asiantuntijoiden mukaan vain pieni osa uusista kulutustottumuksista pysyy.

– Ihmiset pyrkivät palaamaan normaaliin, kuten on jo nähty, Autio toteaa.

Miten tamperelaiset kokivat kulutustottumustensa muuttuneen? Kuuntele gallup täältä