Linda Männikkö tarkastaa julkaisemansa kuvat tarkasti etukäteen.

Sosiaalinen media vaikuttaa käyttäjiinsä Tampereella – ”Se on haastava väylä, jota käytetään väärin.”

Gallupiin vastanneet kokivat sosiaalisen median ongelmaksi, etteivät ihmiset harkitse kunnolla, mitä he päättävät julkaista.

Moreenimedia selvitti gallupissa, millaisia ajatuksia tamperelaisilla on sosiaalisesta mediasta ja siihen liittyvistä paineista. Gallupiin vastasivat Teija FrontLinda Männikkö sekä Ronja Järvenpää.

Kaikilla vastaajilla sosiaalinen media oli jollakin tasolla läsnä heidän arjessaan; yhdellä se ilmeni ainoastaan yhteydenpitovälineenä läheisiin, kun taas toisella se oli käytössä eri muodoissa päivittäin.

Front kertoo kokevansa sosiaalisen median hieman ahdistavana. Hänen mukaansa työelämässä olisi tarjolla monenlaisia eri kanavia, joita hyödyntää.

–Välttelen sosiaalista mediaa niin pitkälle kuin mahdollista. Se on haastava väylä viestiä, ja mielestäni sitä käytetään väärin, hän toteaa.

Sosiaalisen median paine saattaa näkyä myös omien julkaisujen kriittisyytenä.

Kyllä julkaistava kuva täytyy aina ensin tarkastaa, että se on omaan mieleen tarpeeksi hyvä

Linda Männikkö

 

Teija Front
Linda Männikkö
Ronja Järvenpää

 

Lue gallup täältä.

Mitä mieltä asiantuntijat ovat sosiaalisen median vaikutuksesta ihmisiin? Lue juttu täältä.