Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyy 28.3.2023. KUVAAJA: EELIS BERGLUND

Faktantarkistus: Poliitikon väite kannabisriippuvaisten määrästä voidaan tulkita harhaanjohtavaksi

Väite kannabisriippuvuuksien määrästä on totta vain silloin, jos mukaan lasketaan kaikki, jotka ovat kokeilleet kannabista edes kerran elämänsä aikana. Riippuvuus on paljon yleisempää kannabista säännöllisesti käyttävien keskuudessa.

Eduskuntavaaliehdokas Sara Salosen (sd.) tviitti kannabisriippuvuuden yleisyydestä päihdeaineen käyttäjien keskuudessa voidaan tulkita harhaanjohtavaksi.

Salonen väitti 7. maaliskuuta julkaistussa tviitissä, että vain noin kymmenellä prosentilla kannabiksen käyttäjistä kehittyy kannabisriippuvuus.

Kuvakaappaus tarkistetusta tviitistä.

Kyseinen tilastotieto pitää kuitenkin paikkansa vain, jos mukaan lasketaan aivan kaikki, jotka ovat kokeilleet kannabista, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja A-Klinikan ylilääkäri Margareeta Häkkinen.

– Kerran tai kaksi kertaa elämässään kannabista kokeilleet eivät ole relevantteja tällaisessa tarkastelussa. Pitää keskittyä heihin, jotka käyttävät kannabista enemmän, Häkkinen sanoo.

Jos tarkastellaan kannabista säännöllisesti käyttäviä ihmisiä, on riippuvuus paljon yleisempää. Australialaisen Queenslandin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan jopa kolmannekselle viikoittain tai sitä useammin kannabista käyttäville voi kehittyä kannabisriippuvuus.

Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 21 erillistä kannabiksen käyttöä koskevaa tutkimusta. Keskiarvot kannabisriippuvuuden yleisyydestä muodostettiin niiden pohjalta. Analysoidut tutkimukset olivat peräisin Yhdysvalloista, Alankomaista, Saksasta, Australiasta, Uudesta-Seelannista ja Ranskasta.

Häkkinen viittasi Queenslandin yliopiston tutkimukseen useaan kertaan Moreenimedian haastattelun aikana, kun keskustelu liittyi kannabisriippuvuuden yleisyyteen.

 

Suomessa on noin kymmenentuhatta kannabiksen päivittäiskäyttäjää

Suomessa ei ole Häkkisen mukaan tehty tutkimusta maassa olevien kannabisriippuvaisten määrästä. Siksi arviot riippuvaisuuden yleisyydestä perustuvat kansainvälisiin tutkimuksiin. Häkkinen

Kannabista on käyttänyt THL:n viimeisimpien tietojen mukaan vuoden aikana noin 280 000 ja kuukauden aikana noin 100 000 suomalaista. Päivittäisiä käyttäjiä on noin kymmenentuhatta.

– Aina kun THL on julkaissut tuoreimmat luvut, ne ovat nousseet edellisestä, Häkkinen sanoo.

Yksi Queenslandin yliopiston tutkimuksen tekijöistä, emeritusprofessori Wayne D. Hall, oli Häkkisen mukaan puhumassa Päihdelääketieteen päivillä vuonna 2021, joka järjestettiin interaktiivisena webinaarina. Hän mainitsi siellä osana esitystään, että kannabisriippuvuus voi kehittyä jopa joka toiselle kannabista päivittäin käyttäville ihmisille.

Kannabisriippuvuus määritellään Häkkisen mukaan haastattelemalla ja havainnoimalla potilasta. Henkilön täytyy täyttää kolme kuudesta riippuvuuden kriteeristä, jotta hänelle voidaan antaa diagnoosi kannabisriippuvuudesta.

 

Eduskuntavaaliehdokas ei koe tviittiään harhaanjohtavaksi

Salonen kirjoittaa tviitissä, että puhuu kannabiksen käyttäjistä. Hän ei ole tehnyt erottelua kannabiksen säännöllisten käyttäjien sekä sitä edes kerran kokeilleiden välillä.

Salonen arvioi Moreenimedian haastattelussa, että hänen tviittinsä ei ole harhaanjohtava. Hän kertoo löytäneensä tiedon kymmenen prosentin riippuvuusluvusta THL:n sivuilta.

– Jos puhutaan kannabiksen säännöllisistä käyttäjistä, pitää heistä puhua erikseen. Jos taas puhutaan yleisesti kannabista käyttäneistä ja kokeilleista, voidaan silloin puhua tästä kymmenestä prosentista, Salonen kertoo puhelinhaastattelussa.

Moreenimedian toimitus ei löytänyt THL:n sivuilta suoraa mainintaa kymmenen prosentin riippuvuusluvusta. Duodecimin terveyskirjastossa mainitaan, että kannabisriippuvuus voi kehittyä noin kymmenelle prosentille kannabiksen kokeilijoista. Kyseisen terveyskirjaston artikkelin on kirjoittanut Margareeta Häkkinen.

Salonen kertoo, että hän ei ollut tehnyt tviitissään tarkempaa erottelua säännöllisten käyttäjien ja kaikkien kannabiksen kokeilijoiden välillä.

Twitter on hänen mukaansa hankala alusta, sillä yhden päivityksen pieneen merkkimäärään on mahdotonta avata kaikkia asioita perusteellisesti. Twitterissä on myös mahdollisuus asioiden väärin ymmärtämiseen.

– Tässä oli myös kyse vain yksittäisestä tviitistä, jossa vastasin toisen henkilön tekemään tviittiin. Olen tehnyt erikseen pidempiä tviittiketjuja, joissa avaan omaa päihdepolitiikkaani tarkemmin.

Eduskuntavaaliehdokkuuden lisäksi Salonen toimii SDP:n nuorisojärjestö Demarinuorten pääsihteerinä.

 

Fakta: Kannabisriippuvuuden kriteerit

Henkilön tulee täyttää ainakin puolet seuraavista kriteereistä. Lisäksi päihteen käytön tulee olla jatkunut ainakin kuukauden ajan, tai olla toistuvaa.

1. Ihmisellä on voimakas, pakonomainen tarve käyttää ainetta.

2. Ihmisen on vaikea kontrolloida käytön aloittamista ja lopettamista tai käytettyjä aineen määriä.

3. Fyysiset tai henkiset vieroitusoireet (tai molemmat), kun käyttöä vähennetään.

4. Toleranssi aineelle nousee, tarvitaan yhä suurempia annoksia toivotun vaikutuksen saamiseksi.

5. Ihminen keskittyy aineen hankkimisen, käyttöön tai käytöstä toipumiseen muiden elämän osa-alueiden kustannukselle.

6. Vaikka henkilö huomaa, että käytöstä on itselle haittaa, jatkaa hän silti käyttöä.

Lähde: THL ja A-Klinikkasäätiön ylilääkäri Margareeta Häkkinen sekä Psykiatrian luokituskäsikirja (2012)

 

Juttu on osa Moreenimedian faktantarkistusjuttujen sarjaa, jossa journalistiikan opiskelijat perkaavat eduskuntavaaliehdokkaiden väitteiden totuusarvoa.