Eduskuntavaalien virallinen äänestyspäivä on 2. huhtikuuta. Kuva: Eelis Berglund

Faktantarkistus: Perussuomalaisen Hannu Järvisen väite ulkomaalaisten sosiaaliturvan kuluista on harhaanjohtava

Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaan Hannu Järvisen väite Suomessa asuvien ulkomaalaisten sosiaaliturvan menoista perustuu liian suoraviivaiseen laskutapaan.

Uudenmaan piirin eduskuntavaaliehdokas ja Espoon perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajan Hannu Järvisen 4. maaliskuuta julkaisema tviitti ulkomaalaisten sosiaaliturvan menoista on harhaanjohtava.

Järvinen kirjoitti Suomessa asuvien ulkomaalaisten sosiaaliturvan maksavan 4,2 miljardia euroa vuodessa. Väite on kuitenkin ristiriidassa Suomen sosiaaliturvan kulurakenteen kanssa, eikä sen tueksi ei ole olemassa luotettavia laskelmia.

 

Väite nojaa suoraviivaiseen laskutapaan

Väitteen voi nähdä perustuvan lukuihin Suomessa asuvista ulkomaalaisista sekä sosiaaliturvan keskimääräisistä menoista yhtä asukasta kohden. Järvisen tviitin mukaan Suomessa asuu 300 000 ulkomaalaista ja yhden Suomen asukkaan sosiaaliturvan kulut ovat vuosittain noin 14 000 euroa.

Nämä luvut ovat osapuilleen oikein.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 ulkomaalaisten asukkaiden määrä Suomessa oli 296 000. Lisäksi THL:n mukaan vuonna 2020 Suomen valtion sosiaaliturvan kokonaismenot olivat 75,9 miljardia euroa ja siten sosiaaliturvan menot asukasta kohden 13 712 euroa.

Suoraan laskettuna 296 000 ulkomaalaisen sosiaaliturvan vuosittaiset menot olisivat 13 712 euron asukaskohtaisilla kuluilla vajaa 4,1 miljardia euroa. Järvisen esittämillä pyöristetyillä luvuilla tulos todella olisi 4,2 miljardia euroa.

Tämän kaltainen yksinkertainen laskutapa johtaa kuitenkin harhaan.

 

Laskutavassa ei huomioida sosiaaliturvan kulurakennetta

Kansaneläkelaitoksen hoitaman sosiaaliturvan tutkimuksen tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen huomauttaa, että ulkomaan kansalaisten saamaa sosiaaliturvaa ei voi laskea väitteessä esitetyllä suoraviivaisella tavalla. Tämä johtuu siitä, että merkittävä osa Suomen sosiaaliturvan menoista on eläkkeitä ja Suomessa asuva ulkomaalaisväestö on muuta väestöä selvästi nuorempaa.

Jauhiaisen huomiota tukee Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuarkisto Julkarin vuoden 2022 tilastoraportti, josta ilmenee, että vuonna 2020 eläkkeiden osuus kaikista sosiaaliturvan menoista oli 42 prosenttia, eli noin 32 miljardia euroa. Lisäksi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2021 Suomessa asuvista ulkomaalaisista vain 4,7 prosenttia oli eläkeikäisiä. Suomen kansalaisista eläkeiässä on 24,1 prosenttia. Ulkomaalaisten osuus eläkekuluista on siis näiden lukujen valossa merkittävästi Suomen kansalaisia pienempi.

Jauhiaisen mukaan täysin luotettavia laskelmia Suomessa asuvien ulkomaalaisten sosiaaliturvan todellisista kuluista ei tiettävästi ole olemassa.

Eläkkeiden 42 prosentin osuus Suomen sosiaaliturvan kokonaismenoista ja ulkomaalaisten vähäinen edustus eläkeikäisissä ovat silti ristiriidassa sen kanssa, että ulkomaalaisten sosiaaliturvan menojen voisi todeta olevan 4,2 miljardia euroa.

Moreenimedia ei tavoittanut Hannu Järvistä kommentoimaan julkaisuaan.

 

Juttu on osa Moreenimedian faktantarkistusjuttujen sarjaa, jossa journalistiikan opiskelijat perkaavat eduskuntavaaliehdokkaiden väitteiden totuusarvoa. Kirjoittaja ei ole sukua jutussa haastatellulle Signe Jauhiaiselle.

 

Lähteet: Tilastokeskus, Julkarin tilastoraportti 2022, THL