Faktantarkistus: Perussuomalaisten ehdokkaan Miko Bergbomin väite brittien neljän päivän työmäärästä on harhaanjohtava – ero suomalaiseen työviikkoon poikkeaa vain parilla tunnilla

Miko Bergbomin TikTokissa esittämän väitteen mukaan brittiläiset työskentelisivät yhtä paljon neljässä päivässä kuin suomalaiset viidessä. Tilastojen mukaan väite on vähintäänkin harhaanjohtava.

Pirkanmaan vaalipiirissä Perussuomalaisten ehdokkaana oleva Miko Bergbom väitti TikTok-tilillään maaliskuun alussa, että kun brittiläisen neljän päivän työviikon pilottitutkimuksen hyvistä tuloksista kerrotaan julkisuudessa, unohdettaisiin kertoa, että britit työskentelisivät lähes saman verran neljässä päivässä kuin suomalaiset viidessä päivässä.

Neljän päivän työviikon pilottitutkimus toteutettiin Britanniassa viime vuonna, ja se kesti kuusi kuukautta kesäkuun ja joulukuun välillä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 61 yritystä ja noin 2 900 työntekijää, jotka kaikki sitoutuivat vaihtamaan viiden päivän työviikon nelipäiväiseksi. Kokeilussa ei ollut pakko antaa esimerkiksi perjantaita vapaaksi, vaan joissakin yrityksissä työtunteja vähennettiin jokaiselta päivältä niin, että työtunnit vastasivat neljän päivän työviikkoa tai vähennettävä vapaapäivä saattoi olla esimerkiksi keskellä viikkoa. Työntekijät saivat vähemmästä työtuntimäärästä saman palkan kuin aikaisemmin.

”Se on Iso-Britanniassa kokeiltu tätä neljän päivän työviikkoa, mutta se, mikä valitettavasti unohdetaan mainita, heidän neljän päivän työviikossa työtunnit ovat lähellä suomalaisten koko viikon työtunteja”, Miko Bergbom sanoo TikTok-videollaan.

Suomalaisissa työehtosopimuksissa työn keskimääräinen viikkotuntimäärä on yleensä noin 37,5 tuntia viikossa. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten palkansaajien keskimääräinen viikoittainen työtuntimäärä oli 35,2 tuntia viikossa vuonna 2021. Keskimääräinen viikkotuntimäärä vaihteli kaksi vuotta sitten noin 34 tunnista yli 40 tuntiin riippuen työstä ja asemasta työpaikalla. Britanniassa Statistan ja Labour Market Statisticsin mukaan keskimääräinen viikkotuntimäärä on liikkunut reilusta 30 tunnista reiluun 38,8 tuntiin vuosien 1992–2023 aikana. Esimerkiksi vuonna 2023 keskimääräinen viikkotuntimäärä kokoaikaisella brittityöntekijällä on ollut noin 36,4 tuntia. Vuonna 2020 koronapandemian puhjettua viikkotuntimäärä tippui keskimääräisesti jopa 30 tuntiin.

Pilottitutkimuksessa suurin osa yrityksistä työskenteli viiden päivän ajan noin 38 tuntia viikossa. Muutamissa yrityksissä työntekijät työskentelivät 40 tuntia tai yli, mutta nämä yritykset olivat vähemmistössä. Kokeilussa työtunteja vähennettiin 38 tunnista keskimäärin 34 tuntiin. Tarkoitus oli vähentää 38 tunnista 32 tuntiin, mikä suuressa osassa yrityksiä toteutettiinkin, mutta muutama yritys nosti keskiarvoa, sillä niissä työtunteja ei vähennetty täyttä 8 tuntia ja niiden työntekijät työskentelivät jo ennestään 40 tuntia tai yli viikossa.

Bergbomin väite on tulkittavissa vähintäänkin harhaanjohtavaksi, sillä tilastot osoittavat, etteivät brittiläisten keskimääräiset työtunnit viikossa eroa suomalaisten työviikosta kuin maksimissaan parilla tunnilla. Itse pilottitutkimuksessa suurin osa myös työskenteli perinteisen viisi päivää viikossa, jolloin keskimääräinen 38 tuntia jakautui viidelle päivälle eikä neljälle, kuten myös Suomessa.

Brittiläiset ovat keskimääräisesti tilastojen mukaan työskennelleet esimerkiksi viime ja tänä vuonna muutamia tunteja enemmän kuin suomalaiset, mutta väitteen mukaan brittien pitäisi tehdä keskimääräisesti töitä yli 40 tuntia viikossa tai työskennellä normaalistikin vain neljä päivää viikossa, mikä ei tilastojen valossa pidä paikkansa.

Bergbom ei vastannut Moreenimedian haastattelupyyntöihin.

Britanniassa on myös jo reilun sadan vuoden ajan ollut käytössä perinteinen viiden päivän työviikko, kuten Suomessakin, jolloin tilastoissa osoitettavien työtuntien määrän voi yleistää koskevan keskimääräisesti viittä työpäivää.

Britanniassa tehtyä pilottitutkimusta on pidetty todella onnistuneena. 56 yritystä 61:stä aikoi kokeilun jälkeen jatkaa nelipäiväistä työviikkoa ainakin toistaiseksi, ja 18 yritystä kertoi ottavansa nelipäiväisen työviikon pysyvästi käyttöön. Kokeilu vaikutti positiivisesti työntekijöiden stressitasoon vähentämällä sitä, sairauspoissaolot vähenivät, tuottavuus pysyi samana tai jopa kasvoi, ja työntekijät kokivat olonsa paremmin levänneeksi. Myös työntekijöiden kokema ahdistus, väsymys ja uniongelmat vähenivät.

Lisäksi henkilöstö halusi todennäköisemmin pysyä nykyisessä työpaikassaan, millä on vaikutusta rekrytointikustannuksiin. Kuudesosa kokeiluun osallistuneista työntekijöistä sanoi, ettei palaisi viisipäiväiseen työviikkoon mistään hinnasta.

Kokeilun takana ovat itsenäinen tutkimusorganisaatio Autonomy ja ja 4 Day Week Global -organisaatio.

 

Tämä juttu on osa Moreenimedian faktantarkistusjuttujen sarjaa, jossa journalistiikan opiskelijat perkaavat eduskuntavaaliehdokkaiden väitteiden totuusarvoa.