Tampereen keskustassa on runsaasti Airbnb-asuntoja, mutta poliisille ongelmallisimpia ovat monesti syrjemmässä sijaitsevat väliaikaiset majoituspaikat.

Tampereen matkailuhypellä on myös kääntöpuolensa – Luvattoman Airbnb-majoitustoiminnan haitat ovat jo näkyvissä

Tampereen kasvavaa suosiota matkakohteena on lehdissä hehkutettu jo pitkään ja sen positiivisia seurauksia on listattu innolla. Vähemmälle on kuitenkin jäänyt pohdinta siitä, mitä haittaa lisääntyvästä turistien määrästä voisi olla. Majoitusennätyksien taakse kätkeytyy luvattoman Airbnb-toiminnan haitat kaupungille ja sen asukkaille.

Tilapäistä majoitusta mahdollistava Airbnb on jo tuottanut ongelmia Tampereella kaupungin lupa-arkkitehti Juhani Friedin mielestä. Friedin mukaan Tampereella asuntojen hinnat ovat olleet liian korkealla jo pitkään. Tähän tietysti vaikuttaa asuntomarkkinoiden tilanne, mutta Friedin mukaan myös Airbnb:n kasvava käyttö:

– Kun sijoittajat ostavat suuria määriä asuntoja luvattomaan majoitustoimintaan, se nostaa tietysti myös asuntojen hintoja.

Airbnb-toiminta on luvatonta silloin, kun se on säännöllistä eikä siihen ole haettu majoitustoiminnan lupia. Oman kodin satunnainen vuokraaminen on sallittua.

Airbnb:n suosio on kasvussa. Koska tarjonta vaihtelee päivittäin, on lähes mahdotonta tietää kuinka paljon Tampereella on Airbnb asuntoja.
Kotirauha kärsii Airbnb:n takia

Airbnb:stä on aiheutunut muitakin ongelmia. Friedin mukaan luvattomasta säännöllisestä majoitustoiminnasta valittaa kaupungin rakennusvalvontaan eniten taloyhtiöiden hallitukset ja tuohtuneet naapurit.

– Kyllähän reissussa viihtyvät ihmiset käyttäytyvät aivan eri lailla kuin talossa vakinaisesti asuvat. Naapurit valittavat eniten melusta, levottomuuksista ja roskaamisesta.

Corporate Europe Observatory julkaisi jo vuonna 2018 kriittisen raportin Airbnb:stä ja sen vaikutuksista. Raportin mukaan Airbnb:n oma valvonta kaupunkikohtaisten sääntöjen noudattamisesta ja vastuunkanto niiden rikkomisesta on erittäin heikkoa. Lisäksi tutkimuksen mukaan Airbnb:n runsas käyttö aiheuttaa kaupungeissa myös asuntojen hinnannousua ja saattaa lisätä myös rikollisuutta.

Rikoskomisario Arto Partasen mukaan Airbnb:n aiheuttamat ongelmat näkyvät selvästi poliisille.

– Helpot ja halvat majoitusmahdollisuudet lisäävät päihteiden myyntiä ja muuta asunnoissa tapahtuvaa luvatonta toimintaa. Tietysti myös meluhaitoista valitetaan meille.

Esimerkiksi Nokia Areenan kannen tornitaloista on soitettu poliisille jo useamman kerran häiritsevän melun ja väkivaltaisten välikohtausten takia Airbnb-asunnoissa.

Nokia Areenan kannen tornitalot ovat yksiä harvoista kaavoitetuista Airbnb majoituksista Tampereella. Kaavoituksessa säännöllistä majoitustoimintaa sallitaan kerros tai rappu kerrallaan, jotta häiriöt vakituisille asukkaille voitaisiin minimoida.

Friedin mukaan suurin osa Airbnb-toiminnasta on Tampereella luvatonta. Tarjolla olevien asuntojen määrää ei tarkalleen tiedetä, mutta artikkelia kirjoitettaessa Tampereella oli tarjolla 881 vapaata asuntoa Airbnb:ssä.

Tampere oli vuonna 2022 Suomen kolmanneksi suosituin matkailukohde tuoreen matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen mukaan. Tampereella rikottiin matkailuennätyksiä toisensa jälkeen, esimerkiksi rekisteröityjä yöpymistä oli kaikkiaan 1,3 miljoonaa.

Tampereen matkailujohtaja Jari Ahjoharjun mielestä mitään suuria haittoja ei ole vielä huomattu. Matkailun lisääntyminen nähdään Tampereella edelleen tavoitteellisena ja yksiselitteisesti hyvänä asiana.

Voit tutustua Tampereen matkailua koskevaan galluppiin tästä.