Tekoälyn käytön lainsäädännöistä neuvotellaan parhaillaan EU:ssa. Kuva on muokattu kuvapankkikuvasta. Kuvan lähde: Pixabay

Tekoälyn tuottamaan musiikkiin suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin – Asiantuntijan mukaan musiikintekijät eivät kuitenkaan ole vaarassa

Tekoälyä hyödynnetään yhä enemmän musiikin ideoinnissa, luomisessa sekä esittämisessä. Kuluttajat suhtautuvat tekoälyyn usein leikkisyyden kautta.

Tekoälyn käyttö musiikin tuotannossa on lisääntynyt, ja samalla myös kuluttajien asenteet sitä kohtaan ovat aikaisempaa suopeampia. Tämä selviää Teoston ja IFPI – Musiikkituottajat ry:n tuoreesta tutkimuksesta suomalaisten musiikinkuuntelusta.

Kolme vuotta aikaisemmin toteutetussa tutkimuksessa suomalaiset suhtautuivat hyvin kielteisesti tekoälyn käyttöön, mutta nykyään etenkin nuoret näkevät asiassa myös mahdollisuuksia. 40 prosenttia 13–25-vuotiaista näki tekoälyn lisääntyvän käytön yhdentekevänä asiana, mikäli se ei laske itse musiikin laatua. Kaikista vastaajista vastaava osuus oli 28 prosenttia.

Musiikkituottajien toiminnanjohtaja Antti Kotilainen ei kuitenkaan näe, että tämä vaarantaisi musiikintekijöiden asemaa.

– Uskon, että nuoret kuitenkin näkevät artistin tärkeänä osana musiikkia. En näe, että suhtautumisen muutos vaarantaisi äänitteen ja artistin asemaa, koska musiikkiin sisältyy aina luova tekeminen ja ihmisen panos.

FAKTA

Ihmiset musiikin takana ovat tärkeitä

  • Teosto ja Musiikkituottajat selvittivät kuluvana vuonna kymmenettä kertaa peräkkäin suomalaisten musiikinkuuntelutottumuksia.
  • 64 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että vain ihmisten tekemä musiikki on oikeaa musiikkia.
  • Yli puolet tutkimukseen vastanneista kertoi olevansa huolissaan artistien ja muiden musiikin tekijöiden toimeentulosta tekoälyn vuoksi.
  • Tutkimuksessa selvisi, että yhteys artistiin koetaan edelleen tärkeänä.

Tekoälyn käyttöön liittyy sekä leikkiä että vastuuta

Kotilaisen mukaan tavalliset kuluttajat eivät ole kovin tietoisia siitä, miten tekoälyä musiikin teossa hyödynnetään. Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin kertomaan, mistä kappaleesta ja kenen artistin äänellä he haluaisivat kuulla tekoälyn tuottaman uuden version. Vastauksissa korostuivat epärealistisinakin pidettävät ehdotukset, kuten Antti Tuiskun Peto on irti Ed Sheeranin laulamana. Kotilaisen mukaan tämä heijastaa kuluttajien yleistä suhtautumista tekoälyyn.

– Ylipäätään tavalliset ihmiset ottavat usein selvää tekoälystä leikillisen kokeilun kautta.

Kotilainen nostaa esille tekijänoikeudet, jotka täytyy ottaa huomioon myös tekoälyn tuottamassa musiikissa. Tekoälyjärjestelmien opettamisessa hyödynnetään jo olemassa olevia äänitteitä ja teoksia. Kotilainen toteaa, että tällaisissa tilanteissa vaaditaan aina oikeudenhaltijan lupa.

– Aiheesta on tällä hetkellä käynnissä EU:n lainsäädäntöprosessi. Siellä neuvotellaan tekoälyasetuksesta, jonka odotetaan olevan valmis vuodenvaihteessa.