Koulumatkatukea myönnetään ensisijaisesti joukkoliikenteeseen. Kuva: Sydän-Hämeen Lehti

Koulumatkatuen kustannuksissa yli 20 miljoonan euron kasvu: ”Myös pienemmillä matkapäivillä voi päästä tuen piiriin”

Kasvaneiden kustannusten lisäksi koulumatkatuen saajien määrä on nyt lähes puolitoista kertaa suurempi kuin vuosi sitten. Merkittävänä syynä tähän on ollut oppivelvollisuuden pidentäminen.

Koulumatkatuen kustannusmenot kasvoivat 45 miljoonasta 67 miljoonaan euroon viime lukuvuoden aikana. Tämä käy ilmi tukea myöntävän Kelan tilastoista.

Samalla myös tukea saavien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Viime lukuvuonna toisen asteen opiskelijoille tarkoitettua tukea sai hieman yli 70 000 opiskelijaa, kun koronaa ennen tukea sai noin 49 000 opiskelijaa.

Kelan etuuspäällikön Piia Kuusiston mukaan syynä sekä tuen saajien määrän että kustannusten kasvuun on ollut pidennetty oppivelvollisuus. Maksuttomaan koulutukseen sisältyy myös maksuton koulumatka.

– Samalla lakiin tehtiin muutos, jossa myös pienemmillä matkapäivillä voi päästä tuen piiriin. Tämä on yksi erityinen syy kustannusten kasvamiseen.

Koronapandemian aikaan koulumatkatukia haettiin aiempaa vähemmän. Viime vuosina tapahtunut koulumatkatukien kustannusten voimakas kasvu johtuukin osin myös etäkouluajan päättymisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus määrittää tuen

Koulumatkatukilaissa on määritelty tarkemmin, kenellä on oikeus tukeen. Oppivelvolliset voivat saada tukea, jos kodin ja koulun välinen etäisyys on vähintään seitsemän kilometriä.

Ei-oppivelvollisille koulumatkan tulee olla vähintään kymmenen kilometriä. Jotta tukea myönnetään, tulee matkakustannusten olla enemmän kuin 54 euroa kuukaudessa.

Tuen saajien määrä on lisääntynyt eniten Etelä-Suomessa, erityisesti HSL:n alueella. Aikaisemmin Kela maksoi tuet suoraan opiskelijoiden tileille, mutta nyt opiskelijat saavat lipputuotteen maksutta HSL:n liityttyä joukkoliikenteen valtakunnalliseen lippujärjestelmään.

Myös muissa isoissa kaupungeissa tuen saajia on ollut paljon jo pidemmän aikaa. Kuusiston mukaan alueellisesti kustannuksissa voi olla isojakin eroja, vaikka tuen piirissä olevien lukumäärä olisikin melkein sama.

– Matkan pituus vaikuttaa tietenkin tuen määrään.

Tampereen seudun joukkoliikenne korotti lippujen hintoja tänä keväänä viisi prosenttia. Uusi vastaavanlainen korotus on tiedossa jo ensi vuonna.

Kuusisto sanoo, ettei joukkoliikenteen lippujen hintojen nousu kuitenkaan vaikuta koulumatkatuen kustannuksiin millään tavalla.

– Koulumatkatuki maksetaan suoraan opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta, vaikka joukkoliikenteen hinnat nousisivatkin.