Viime vuonna Kelan etuuksia sai noin 80 prosenttia suomalaisista. Kuva: Pixabay

Kelan etuuksia maksettiin viime vuonna yli 16 miljardia euroa – Eniten niistä saivat kolmekymppiset naiset

Neljä viidestä suomalaisesta sai viime vuonna Kelan etuuksia. Yhtä henkeä kohti etuuksia maksettiin noin 2730 euroa.

30–34-vuotiaat saivat yhteenlaskettuna euromääräisesti eniten Kelan etuuksia viime vuonna, selviää Kelan tuoreesta tilastokatsauksesta. Kyseiselle ryhmälle maksettiin etuuksia yhteensä 1,66 miljardia euroa.

Suurta etuuksien saantia selittää Kelan tutkimuspäällikön Signe Jauhiaisen mukaan pääasiassa vanhempainpäiväraha, joka muodostaa merkittävimmän osuuden ikäryhmän käyttämistä etuuksista.

– Vanhempainpäiväraha on sidottu tuloihin, ja siksi se on keskimäärin suurempi kuin monet muut Kelan etuudet.

30–34-vuotiaille naisille maksettiin yhteensä 1,2 miljardia euroa etuuksia, mikä on lähes kolme kertaa enemmän kuin miehille samassa ikäryhmässä. Tämä selittyy sillä, että naiset käyttävät vanhempainpäivärahaa yleensä miehiä pidempään ja ovat miehiä useammin yksinhuoltajia. Jauhiainen toteaa, että myös lapsilisä maksetaan usein äidille.

Suuria muutoksia etuuksien saajissa ei ole tapahtunut

Yhteensä Kelan etuuksia maksettiin viime vuonna 16,3 miljardia euroa, ja niitä sai noin 80 prosenttia suomalaisista. Eniten maksettiin korvauksia sairausvakuutuksesta sekä eläkkeitä, mikä liittyy pitkälti siihen, että lähes kaikki yli 75-vuotiaat saivat jotakin etuutta.

Jauhiaisen mukaan tukien saajien määrä on pysynyt melko samana vuodesta toiseen. Eniten vaihtelevuutta esiintyy työttömyysturvan ja asumistuen saajien määrissä. Lisäksi lääkekorvauksia saa väestön ikääntymisen myötä yhä useampi.

Mitään yllättävää tuoreissa tilastoissa ei Jauhiaisen mielestä ole.

– Tällaiset väestöä kuvaavat indikaattorit muuttuvat hitaasti. Väestöryhmittäiset erot ovat melko pysyviä, eikä niissä ole vuosittain juuri vaihtelua.